Τεχνική Υποστήριξη

Υπηρεσίες Web
April 13, 2016
Show all

Τεχνική Υποστήριξη

Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες σας τις ανάγκες σας σε ότι αφορά τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο hardware ή software στο χώρο σας ή απομακρυσμένα.

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Εγκατάσταση και εκπαίδευση στην λειτουργία PC.
 • Επίλυση – Επισκευή βλαβών Η/Υ αλλά και οποιασδήποτε άλλης δυσλειτουργίας, τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό επίπεδο.
 • Μελέτη χώρου – πρόταση εφαρμογής για εγκαταστάσεις τοπικών δικτύων.
 • Εγκατάσταση – συντήρηση δικτύων (Server, workstation, Wired and Wireless LAN)
 • Εγκαταστάσεις περιφερειακών και αναβαθμίσεις
 • Εργασίες προληπτικής συντήρησης
 • Επισκευή περιφερειακών
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων και αναβαθμίσεων τους
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συνδέσεων internet και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών.
 • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 • Συμβόλαια συντήρησης.
 • Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης.
 • Μελέτη, σχεδιασμός κι υλοποίηση δικτυακών συστημάτων, εγκατάσταση firewall

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας χρησιμοποιούμε σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM) δομημένο σε υποδομές Cloud ώστε να διατηρούμε ιστορικό των κλήσεων για την άμεση ανταπόκριση μας.