Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Αλλαγή νομοθεσίας για χρεώσεις σε τρόπους πληρωμής

10 tips για να τσεκάρετε τη σύνδεση σας στο Internet
March 10, 2016
Εργαλεία αξιολόγησης SEO
April 4, 2016
Show all

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Αλλαγή νομοθεσίας για χρεώσεις σε τρόπους πληρωμής

Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα τροποποιήθηκε το άρθρο 4γ του ν.2251/94, που αφορά στοΗλεκτρονικό Εμπόριο, για την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποίηση, η οποία θέτει πιο αυστηρούς και σαφείς κανόνες για τη χρήση μέσων πληρωμής, πλέον λοιπόν απαγορεύεται η επιβολή από τους προμηθευτές οποιασδήποτε επιβάρυνσης στον καταναλωτή για τη χρήση μέσων πληρωμής (όπως πιστωτική – χρεωστική κάρτα). Η προαναφερθείσα απαγόρευση είχε ήδη προβλεφθεί με το άρθρο 49 (3) του ν. 3862/10 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (113 Α΄).

Η απαγόρευση που είναι σε ισχύ από 7 Μαρτίου 2016 (07/03/2016), αφορά τις χρεώσεις που επιβάλλουν οι πωλητές ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για την εξόφληση του ποσού αγοράς με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Η σχετική διάταξη αποτελεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον κανονισμό για τις υπηρεσίες πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μπορείτε να μελετήσετε τη σχετική νομοθεσία στα links που ακολουθούν:

  1. Νόμος 2251/1994 (Κωδικοποιημένη Έκδοση_9.3.16)
  2. Νόμος 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α’/13.07.2010)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση της νομοθεσίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Αντίστοιχη ανακοίνωση έχει γίνει από το Paypal για τις έξτρα χρεώσεις πελατών. (παράγραφος 4.5)

Πηγή: www.opencartgreece.gr